Gudstjänst och kungörelse

ADVENTSTIDEN

Dagar  Gudstjänster
SöndagANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
09:00möjlighet till bikt
09:30Mässa på polska
11:00Högmässa på svenska
Måndag-- : --Ingen mässa
Tisdag18:00Mässa | DEN SALIGA JUNGFRU MARIA AV GUADALUPE | 30 min innan mässan Rosenkrans
Onsdag11:30Mässa
Torsdag18:00Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
Fredag16:00Eukaristisk tillbedjan | fram till mässan börjar
17:00Rosenkrans | möjlighet till bikt
17:30Andakt till Guds Barmhärtighet
18:00Mässa
Lördag09:00Mässa
17:00möjlighet till bikt
18:00Vigiliemässa (svenska / engelska) | 30 min innan mässan Rosenkrans
Dagar  Gudstjänster
SöndagTREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
09:00möjlighet till bikt
09:30Mässa på polska
11:00Högmässa på svenska
Måndag-- : --Ingen mässa
Tisdag18:00Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
Onsdag11:30Mässa
Torsdag18:00Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
Fredag16:00Eukaristisk tillbedjan
17:00Rosenkrans | möjlighet till bikt
17:30Andakt till Guds Barmhärtighet
18:00Mässa
Lördag09:00Mässa
17:00möjlighet till bikt
18:00Vigiliemässa (svenska / engelska) | 30 min innan mässan Rosenkrans

Övriga meddelanden

Adventstiden

Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår advent som en tid av hängiven och glad förväntan. AC, 39.

Undervisning

Nästa barnundervisning 13 januari, kl.11:00

Grupp 1

små barn, elever från förskola,
årskurs F och 1

Grupp 2

barn till första kommunion,
årskurs 2 och 3

Den kristna bönen ...

Grupp 3

barn efter första kommunionen,
årskurs 3 och 4

Grupp 4

barn efter första kommunionen,
årskurs 5 och 6

Grupp 5

konfirmationsundervisning,
årskurs 7 till 9

Vi kommer att träffas följande lördagar i hösttermin

Viktiga information för föräldrar om Katolska Kyrkan i Sverige:

Påvestolen Stockholms Katolska Stift Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) Vatican Radio

Kontakta oss

Vår Fru av Fatima

med kapellförsamlingarna i:

Vår Fru av Fatima församling

Lindesnäsvägen 2b
371 45 Karlskrona
tel. 0455 - 228 51

Hur ta sig dit?

Kommer du från norr kör till sjukhuset
och när på den Gamla Infartsvägen sök Lindesnäs

  Skicka e-post till oss

Bankgiro: 815-6085

f. Wojciech Waligórski

Kyrkoherde (Karlskrona)
070 - 649 91 43