Gudstjänst och kungörelse

TIDEN »UNDER ÅRET«

Övriga meddelanden

Sommartidsschema

Under sommaren gäller följande ordning i Karlskrona: Mässor på söndagar kl. 11.00 samt på onsdagar kl. 11.30.
Denna sommarordning gäller från måndagen den 25 juni t.o.m. fredagen den 9 augusti. Mässan på Polska 9.30 återupptas först den 2 september.

Undantag från sommartidsschemat:
S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar. Högtid; mässa kl. 11.30 fredagen den 29 juni.
Andakt till Vår Fru av Fatima. Mässa fredagen den 13 juli kl. 11.30. Klockan 12.00 och framåt är det tillbedjan, rosenkrans och procession.

Vid förfrågan under sommarperioden; var god och ring kaplanen Teo: 0730 97 17 17.
Med vänlig hälsning, Kh; Wojciech Waligorski

Undervisning

Nästa termin börjar 8 september

Vi kommer att träffas följande lördagar i hösttermin

Viktiga information för föräldrar om Katolska Kyrkan i Sverige:

Påvestolen Stockholms Katolska Stift Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) Vatican Radio

Kontakta oss

Vår Fru av Fatima

med kapellförsamlingarna i:

Vår Fru av Fatima församling

Lindesnäsvägen 2b
371 45 Karlskrona
tel. 0455 - 228 51

Hur ta sig dit?

Kommer du från norr kör till sjukhuset
och när på den Gamla Infartsvägen sök Lindesnäs

  Skicka e-post till oss

Bankgiro: 815-6085

f. Wojciech Waligórski

Kyrkoherde (Karlskrona)
070 - 649 91 43