Gudstjänst och kungörelse

TIDEN »UNDER ÅRET«

Dagar   Gudstjänster
2018-11-11 32 SÖNDAG »UNDER ÅRET«
09:00 möjlighet till bikt
09:30 Mässa på polska
11:00 Högmässa på svenska
18:00 Extra Andakt och tillbedjan (på polska)
i samband med hundraårsjubileet för återvinning av Polens självständighet.
2018-11-12 -- : -- inga mässor
2018-11-13 18:00 Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
2018-11-14 11:30 Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
2018-11-15 18:00 Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
2018-11-16 16:00 Eukaristisk tillbedjan | till kl.18:00
17:00 Rosenkrans | möjlighet till bikt
17:30 Barmhärtighetens rosenkrans | möjlighet till bikt
18:00 Mässa
2018-11-17 10:00 Mässa
17:00 möjlighet till bikt
18:00 Vigiliemässa (svenska / engelska) | 30 min innan mässan Rosenkrans
Dagar   Gudstjänster
2018-11-18 33 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
09:00 möjlighet till bikt
09:30 Mässa på polska
11:00 Högmässa på svenska
2018-11-19 -- : -- inga mässor
2018-11-20 18:00 Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
2018-11-21 11:30 Mässa | DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS TEMPELGÅNG | 30 min innan mässan Rosenkrans
2018-11-22 18:00 Mässa | 30 min innan mässan Rosenkrans
2018-11-23 16:00 Eukaristisk tillbedjan | till kl.18:00
17:00 Rosenkrans | möjlighet till bikt
17:30 Barmhärtighetens rosenkrans | möjlighet till bikt
18:00 Mässa
2018-11-24 10:00 Mässa
11:00 Trosundervissning till kl. 13:00
17:00 möjlighet till bikt
18:00 Vigiliemässa (svenska / engelska) | 30 min innan mässan Rosenkrans

Övriga meddelanden

För nuvarande finns inga meddelande

Undervisning

Nästa trosundervissning 24 november, kl. 11:00

Grupp 1

små barn, elever från förskola,
årskurs F och 1

Grupp 2

barn till första kommunion,
årskurs 2 till 4

f. Wojciech Waligorski
Den kristna bönen ...

Grupp 3

barn efter första kommunionen,
årskurs 5 till 7

Joanna Stencel – Zielińska

Vi kommer att träffas följande lördagar i hösttermin

Viktiga information för föräldrar om Katolska Kyrkan i Sverige:

Påvestolen Stockholms Katolska Stift Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) Vatican Radio

Kontakta oss

Vår Fru av Fatima

med kapellförsamlingarna i:

Vår Fru av Fatima församling

Lindesnäsvägen 2b
371 45 Karlskrona

Hur ta sig dit?

Kommer du från norr kör till sjukhuset
och när på den Gamla Infartsvägen sök Lindesnäs

  Skicka e-post till oss

Bankgiro: 815-6085

f. Wojciech Waligórski

Kyrkoherde (Karlskrona)
070 - 649 91 43